Har du rätt till personlig assistans?

Har du rätt till personlig assistans?

Det är Försäkringskassan eller kommunen där du bor som prövar din rätt till personlig assistans.

Prövningen görs enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en så kallad rättighetslag, vilket innebär att om du uppfyller kriterierna i lagen har du rätt till assistans.

Länk till Försäkringskassan:
www.fk.se

Länk till LSS i fulltext:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm
Iustitia Assistans personal hjälper Dig gärna före, under och efter ansökan.

 

Bedömningsinstrument

För att avgöra om en enskild person har rätt till assistans är det vissa kriterier som måste vara uppfyllda.

Juridisk hjälp

Är du osäker om du har rätt till assistans kan du boka in en timmes kostnadsfri konsultation med vår duktiga jurist Anna Lejon.