Vad händer när du blir kund hos oss?

Iustitia Assistans finns med dig hela vägen.

Vad händer när du blir kund hos oss?

FÖR DIG SOM SAKNAR ETT BESLUT OM PERSONLIG ASSISTANS

Vi ansöker om personlig assistans.

När du väljer att bli kund hos Iustitia Assistans går vi, i samråd med dig, igenom ditt ärende för att se om du har möjlighet att få assistans.

Finner vi att du bland annat tillhör personkrets och har behov av hjälp med dina grundläggande behov hjälper vi dig upprätta en ansökan om personlig assistans.

I många fall behöver vi komplettera med nytt läkarintyg eller en ADL-utredning. En ADL utredning är en utredning om din funktionsförmåga. ADL utredningen utförs av en arbetsterapeut. Iustitia Assistans hjälper dig boka tid till läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller vad som nu kan vara lämpligt inför en ansökan. Enda kravet på dig som kund är att du medverkar till utredningen och genomför läkarbesök och dylikt.

När ansökan är ivägskickad till kommun/Försäkringskassa inväntar vi respektive myndighets kontakt och bokar sedan tid för hembesök som Iustitia Assistans jurist deltar på. Efter genomförd utredning inväntar vi gemensamt myndighetens beslut. Iustitia Assistans går igenom beslutet med dig och ni kommer gemensamt fram till om beslutet är acceptabelt. Finner ni att beslutet inte är godtagbart hjälper juristen dig med en överklagan.

FÖR DIG SOM VILL BYTA ASSISTANSANORDNARE

Vi hjälper dig med uppsägning av din befintliga anordnare.

Det är inte krångligt att byta anordnare, vi hjälper dig med allt så att bytet går smidigt.

Vi har ingen bindningstid, vi tycker att ett gott samarbete är det som avgör om vi vill fortsätta arbeta tillsammans. Om du inte är nöjd med oss så ser vi till att bytet till en annan utförare går så smidigt som möjligt. Det är bara tiden som försäkringskassan behöver för en omställning av din assistansersättning som är din befintliga uppsägningstid. Det brukar handla om någon vecka.