Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ

Iustitia Assistans arbetar ständigt med arbetsmiljön för att våra medarbetare och kunder ska må bra utifrån sina behov och förutsättningar.
Personlig assistans på dina vilkor

Våra personliga assistenter är vår viktigaste tillgång

Iustitia Assistans samverkar för att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska kunna åstadkomma en god arbetsmiljö.

Det är av största vikt att du som kund görs delaktig i alla frågor som rör dig. Assistenternas arbetsmiljö kontra den assistansberättigades hem är en sådan fråga.

Iustitia Assistans har i rollen som arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön och är därmed skyldig att se till att varje anställd arbetar i en sund och säker miljö.

Undersökning & riskbedömning

Vi ansvarar för undersökning, riskbedömning, åtgärder, handlingsplaner, uppföljning och kontroll.

Iustitia Assistans utför årligen undersökning och riskbedömning i den assistansberättigade hem:

  • När den assistansberättigade ansluter till Iustitia Assistans.
  • Kontinuerligt, minst en gång om året.
  • Vid förändringar.

Trygg anställning

Iustitia Assistans är medlemmar i Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation, Fremia.

Alla våra anställda har därför trygga anställningsvillkor som följer kollektivavtal tecknade mellan Fremia och Kommunal. Du hittar vårt tjänstereglemente här.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Iustitia Assistans arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom: aktiviteterna undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av genomförda åtgärder.

LÅTER DET BRA? SÖK JOBB HOS OSS IDAG!