Visselblås

Visselblås

Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser som präglas av öppenhet, ansvar och etiskt handlande.

Iustitia Assistans visselblåsrutin uppmuntrar sina medarbetare, partners och intressenter att rapportera eventuella oegentligheter. Detta kan inkludera allt från ekonomisk oredlighet och diskriminering till risker för allmänhet och miljö.

Hur fungerar vår visselblåsrutin?

Anonymitet och konfidentialitet: Vi värdesätter integriteten hos våra visselblåsare högt. Därför erbjuder vi flera kanaler att lämna in rapporter, både anonymt och konfidentiellt.

Rättvisa och respekt: Vi försäkrar våra medarbetare om att de som lämnar in rapporter kommer att behandlas med respekt och rättvisa och kommer att skyddas från repressalier.

Oberoende utredning: Alla rapporter kommer att granskas noggrant och opartiskt. Vi ser till att varje ärende tas på största allvar och att en noggrann utredning genomförs.

Hur går du tillväga?

Om du har information om någon form av oegentlighet eller överträdelse uppmanar vi dig att anmäla detta vi följande kanaler:

Webbformuläret nedan

Via e-postadressen visselblas@iass.se som går till utsedd utredare jurist Anna Lejon.

Via post:
Iustitia Assistans AB
Visselblås
Fristadstorget 8 A
632 18 ESKILSTUNA

Öppen kommunikation och ett gemensamt ansvarstagande gör att vi tillsammans kan säkerställa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ansvar och etik.

 

Här nedan kan du lämna information anonymt.

  När upptäckte du oegentligheten

  Var hände oegentligheten ?

  Vilka personer var inblandade i oegentligheten (om känt)?

  Var god beskriv i detalj vad som hände och i vilken ordning.

  Finns det någon relevant bakgrundsinformation som kan hjälpa till att förstå händelsen?

  Finns det några dokument, e-postmeddelanden, foton eller andra bevis som kan styrka din rapport?

  Här kan du bifoga dokumenten.

  Har du tidigare försökt att rapportera detta missförhållande till någon annan? I så fall, till vem och vilket resultat fick du?

  Finns det någon annan information som du anser vara relevant för denna rapport?

  Vilka åtgärder önskar du att företaget ska vidta som svar på din rapport?

  Känner du dig orolig för repressalier som följd av denna rapport?

  Finns det något annat du vill lägga till eller några frågor du har?