Barn med personlig assistans

BARN MED PERSONLIG ASSISTANS

Som förälder kan du få stöd av oss på Iustitia Assistans för att ansöka om och verkställa personlig assistans för ditt barn.

På Iustitia Assistans finns stor kompetens inom barns utveckling.

Barn med funktionsvariation har rätt till personlig assistans och det finns ingen nedre åldersgräns för att beviljas personlig assistans.

Carolina och Marcus är i grunden utbildade barnskötare. Carolina har även studerat pedagogik och specialpedagogik inom beteendevetenskapliga programmet.

Personlig assistans till barn har syftet att kompensera barnets funktionsvariation i livets olika situationer. Det innebär att du som personlig assistent ska ge barnet möjlighet att leva som andra barn i jämförbar ålder.

Barn kan beviljas personlig assistans för behov som anses gå utöver det så kallade föräldraansvaret vad gäller omvårdnaden till barn i motsvarande ålder. En jämförelse görs därför alltid mellan ditt barn och ett barn i samma ålder, utan funktionsvariation.

På Iustitia Assistans vill vi ge barn med stora funktionsvariationer trygghet och möjlighet att leva i gemenskap med sin familj och få utvecklas utifrån sina egna behov, få roliga upplevelser och erfarenheter på sina villkor. Det gäller att tillsammans med familjen rekrytera assistenter som passar ihop både med barnet och resten av familjen, och ge dem relevant introduktion och utbildning i yrket. Anhöriga får gärna arbeta som personlig assistent om den assistansberättigade så önskar. 

Som förälder kan du få stöd av oss på Iustitia Assistans för att ansöka om och verkställa assistansen för ditt barn.

Enligt FN:s barnkonvention har barn med funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att delta i samhället på lika villkor.

KUNDBERÄTTELSER

Beslutet om personlig assistans blev en vändpunkt för familjen

När ett barn föds svårt sjukt påverkas hela familjen.

Ahmed är fyra år och kämpar med mycket smärta, kramper och svårigheter att hosta upp slem. Hans mamma, Muna, finns ständigt vid hans sida.
– Vi kan egentligen inte lämna honom ensam en minut ens, säger Ahmeds pappa, Beshir.

När familjen ansökte om personlig assistans fick de avslag med hänvisning till föräldraansvaret. De var trångbodda men kunde sällan lämna lägenheten eftersom Ahmed då mådde sämre. I familjen finns också tre äldre barn, 11, 8 och 7 år gamla. Situationen kändes hopplös.

Ahmed skriker mycket då han har ont och får kramper.

Det var svårt för familjen att koppla av i sitt eget hem. För att få en fungerande vardag valde familjen att flytta till en större lägenhet.
– Vi var tvungna att flytta, för de andra barnens skull, säger Beshir.

I den nya lägenheten var hyran högre och Beshir oroade sig konstant för ekonomin. Han arbetar som färdtjänstchaufför och tog på sig extra pass så att han arbetade 6-7 dagar i veckan. Muna, som har tagit på sig det största ansvaret för Ahmed, fick aldrig någon tid för sig själv och de andra barnen.

För ett år sedan kom familjen i kontakt med Iustitia Assistans och det blev en vändpunkt. Eftersom Ahmed behöver hjälp dygnet runt kunde Muna inte arbeta utanför hemmet. Istället tog Beshir på sig hela det ekonomiska ansvaret i familjen.

Iustitia Assistans hjälpte familjen att överklaga beslutet när de blev nekade personlig assistans.
– Vi är så tacksamma för den hjälpen. Det är svårt när man inte har rätt kunskaper och kontakter själv. Både att man inte vet hur systemet fungerar, men för oss också med språket.

Den här gången blev beslutet positivt. Även om de bara fått några timmar per dag, fortfarande med hänvisning till föräldraansvaret, så har det gjort stor skillnad för familjen. Muna är nu anställd som Ahmeds personliga assistent. Hon gör fortfarande samma tunga jobb, men det betyder mycket att hon nu har fått välja att det här är hennes arbete, att hon inte behöver söka jobb utanför hemmet. Den lön hon får gör en stor skillnad för hela familjen.

Livet blev lättare för hela familjen

– Nu behöver jag inte oroa mig för ekonomin hela tiden och kan stanna hemma mer och hjälpa till, säger Beshir. Vi har råd att låta de andra barnen vara med på aktiviteter som fotboll, simning och annat som kräver pengar.

Beshir tog kontakt med Iustitia Assistans efter att ha googlat på assistansbolag i Eskilstuna. Carolina, Jimmy och Marcus från Iustitia Assistans kom hem till familjen för att prata om vilka behov de hade och hur företaget kunde hjälpa dem.

Nu när Beshir är ledig mer från jobbet kan han hjälpa Muna med Ahmed så att hon får avlastning.
– Hon är aldrig riktigt pigg längre, men jag kan i alla fall ta någon morgon på helgerna. Jag märker också att jag kan ändra stämningen bara genom att vara här hemma, säger Beshir.

Han kan också ta med de äldre barnen på små utflykter, till skogen eller för att åka och bada.
– Vi kan inte göra resor med Ahmed, han blir alltid sjuk då. Han har så svårt att hosta upp slem och det blir värre när vi åker iväg. Vi har provat att åka korta turer till Västerås och Stockholm, men inte ens det fungerar. Därför blir det så viktigt att vi kan göra aktiviteter här i närheten.

Situationen är fortfarande tuff för familjen, men nu ser man i alla fall en ljusning. Den nya, större lägenheten har gjort vardagen enklare och assistansersättningen gör att oron för ekonomin har minskat.

– Det är skönt att veta att vi alltid kan vända oss till Iustitia Assistans när vi behöver stöd. De svarar direkt på alla frågor och kommer hem till oss om vi behöver det. De har också hjälpt oss med andra kontakter, som habiliteringen där vi fick hjälp att ordna en säng. Själva vet vi inte alltid vilken hjälp vi har rätt till.