Utbildning / fortbildning

UTBILDNING / FORTBILDNING

Det finns goda möjligheter att utveckla din kompetens genom utbildningar som är kopplade till ditt uppdrag.

Anpassade utbildningar

Utbildningsinsatserna är anpassade efter kundens behov.

Det kan handla om lågaffektivt bemötande, AKK, lyftteknik, HLR, HLR-barn, brandutbildning eller arbetsledarutbildning. mm.
Iustitia Assistans stödjer och uppmuntrar anställda som vill utbilda/fortbilda sig.

Vi ger dig som kund möjlighet att själv bestämma vilka utbildningar dina assistenter har behov av för att förbättra din assistans.

Vi samarbetar med många externa aktörer inom utbildning bland annat Durewall Institutet.

Årlig LSS utbildning

Iustitia Assistans utbildar alla assistenter årligen i LSS. Från och med 2020 finns en digital LSS utbildning att tillgå som alla nyanställda får ta del av fortlöpande. Under 2021 kommer även Iustitia Assistans att släppa ytterligare en digital utbildning ”LSS -Personlig assistans för barn”. Utbildningen planeras att släppas hösten 2021.

Värdegrundarbete & etiskt förhållningsätt

Att arbeta med värdegrund och etiskt förhållningssätt är en viktig del i den personliga assistentens vardag. På Iustitia Assistans arbetar vi med aktivt med värdegrundsarbete och etiska dilemman på utbildningsdagar och ute i verksamheterna fortlöpande. Iustitia Assistans värdegrund är tydlig den utgår från LSS: Ett individualistiskt synsätt, där kundens behov, önskemål, intressen och livsprojekt ska stå i centrum.

Gemensam målbild

Under vår senaste digitala utbildningsdag bad Carolina våra medarbetare om hjälp med att utforma en gemensam målbild. Medarbetarna fick svara på några frågor som bland annat handlade om varför man gick till jobbet varje dag. Det värmde verkligen i hjärtat när vi började arbeta med svaren. Vilka grymma medarbetare vi har! Tack för erat bidrag! Nu är sammanställningen klar och den gemensamma röda tråden var inte svår att identifiera.

Vi drivs av tanken att varje dag få möjligheten att göra skillnad i en annan människas liv.

LSS-Ett individualistiskt perspektiv

LSS värdegrund är extremt inriktad på individen. Det är inte bara den assistansberättigades behov utan även önskemål, intressen och livsprojekt som ska prioriteras. Den enskilde ska ha tolkningsföreträde när det exempelvis gäller vad som ska läggas in i värdet ”Möjlighet att leva som andra” och andra LSS värden. Personalens uppgift är att möjliggöra ett förverkligande av värdegrunden på den enskildes villkor.

HLR OCH BRANDUTBILDNING ERBJUDS MED JÄMNA MELLANRUM.