Arbeta som anhörig

ARBETA SOM ANHÖRIG

Anhöriga har givetvis samma rätt till ersättning och övriga förmåner som externa personliga assistenter.

Anhöriga får gärna arbeta som personlig assistent om den assistansberättigade så önskar.

Enligt Försäkringskassans statistik från 2018 är var femte personlig assistent en nära anhörig.

Barn med assistansersättning har nästan alltid någon av sina föräldrar som assistent. Föräldrarna står då för drygt hälften av all utförd assistans. Vuxna har, till skillnad från barn, en mindre andel assistans från nära anhöriga, som då även kan vara syskon, partner och egna barn.
Sammantaget står de nära anhöriga för över en fjärdedel av all utförd assistans. (Försäkringskassans Korta analyser 2018:2)

ATT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

Läs mer om hur det är att jobba hos oss.