Personlig assistans

PERSONLIG ASSISTANS

Iustitia Assistans AB utför personlig assistans för personer med funktionsvariationer som omfattas av 1 § LSS.

Vi erbjuder en heltäckande service som omfattar allt runt din personliga assistans. Initialt finns vi med under tiden före din ansökan om assistansersättning. Framför allt kan vi sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar. Senare under processens gång fram till beslut om insats för vi din talan mot myndigheterna. Så småningom kan vi ordna med assistansen för de assistansberättigade som så önskar, i den utsträckning de önskar.

UTFORMA DIN EGEN ASSISTANS

Du ska efter egen förmåga och vilja vara delaktig i allt som rör assistansen.

Ibland är det svårt att bestämma själv eller prata för sig själv på grund av sin funktionsvariation. Därför kan en anhörig, godman och/eller en verksamhetsledare hos oss på Iustitia Assistans vara ditt stöd i utformningen av assistansen.

Vi har som målsättning att du som kund ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Med detta i åtanke är det av yttersta vikt att den assistansberättigade ska kunna behålla sin personliga karaktär och integritet trots en omfattande funktionsvariation.

JURIDISK UPPBACKNING HELA VÄGEN

När myndigheterna bråkar med dig, kommer vår jurist strida för att du ska få allt du har rätt till.

Iustitia Assistans erbjuder kvalificerad juridisk hjälp till alla våra kunder. Vår målsättning är att ditt beslut ska vara rättvist och inte beroende av var i Sverige du bor.

Du som närstående till en person med funktionsvariation upplever ofta att du tvingas lägga hela din fritid i telefon. Eller att fylla i blanketter och formulär till diverse sjukvårdsinrättningar och myndigheter. Det är här Iustitia Assistans kan göra stor skillnad i ditt liv.

Juridisk hjälp till alla våra kunder.

KONTAKT MED MYNDIGHETER

Iustitia Assistans kan med vår kompetens och din tillåtelse, ta hand om kontakter med kommuner och försäkringskassan när det gäller personlig assistans.

Dessutom finns vi personligen med vid de möten du önskar och för din talan mot myndigheter vid överklagan. Sålunda ger det dig en ökad trygghet.

Ytterligare kan vi sköta kontakten med sjukvård och habilitering.  I syfte att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar.

Representanter från Iustitia Assistans är med på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål.

REKRYTERING

Hos oss har du som assistansberättigad eller god man möjlighet att själv påverka vem som ska jobba som personlig assistent.

Följaktligen får anhöriga arbeta som personliga assistenter om du så önskar. Och har givetvis rätt till samma ersättning och övriga förmåner som externa personliga assistenter.

Vill du anställa externa assistenter finns vi där och hjälper dig att hitta lämpliga kandidater. Framför allt är det viktigaste att du som kund själv bestämmer hur just din assistans ska utformas.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Vi ombesörjer de administrativa uppgifterna kring din assistans. Dessa innefattande bokföring, fakturering, lönehantering och schemaläggning. Och så hjälp att ta fram underlag för din redovisning till försäkringskassan eller kommunen.

Iustitia Assistans samarbetar med Rådek i Eskilstuna och använder dem som lönekonsult och revisionsbyrå.

Vi har koll på den övergripande kontrollen att du som kund inte råkar förbruka fler timmar och/eller assistansmedel än vad ditt beslut och din assistansekonomi medger.

LÅTER DET BRA? KONTAKTA OSS IDAG!

Oavsett om du vill ha ett förutsättningslöst möte, bli kund eller boka in en timmes kostnadsfri konsultation med vår duktiga jurist.