Personlig assistans när det är som bäst LSS VERKLIGEN FUNGERAR genom stimuli, självständighet, delaktighet, struktur och individanpassning kan personer som tillhör personkrets få utmärkta levnadsvillkor och hög livskvalitet! PAUL ÄR ETT BEVIS FÖR ATT DE HAR RÄTT TILL När Försäkringskassan var på väg att dra in den personliga assistansen, fanns Iustitia Assistans där och drev processen. Till slut lyckades de vända den så att det istället blev fler assistanstimmar än vad Tord hade från början. ALLA FÅR INTE DET Bra arbetsmiljö BRA ARBETSMILJÖ Med Iustitia Assistans som arbetsgivare känner jag mig alltid trygg, inga problem är för stora och de hjälper mig alltid att hitta en lösning. De har ett fokus på individen oavsett om det gäller kunden eller personalen vilket leder till en trygg och glad arbetsmiljö. EN TRYGG OCH

Varför välja Iustitia Assistans?

VARFÖR VÄLJA IUSTITIA ASSISTANS?

Iustitia Assistans är synonymt med flexibilitet, kompetens och engagemang och ger dig de bästa förutsättningarna till ett självständigt & tryggt liv.

VI ERBJUDER

ikoner_iustitia assistans-02-04

NÄRA KONTAKT MED LEDNINGEN

3 av 4 tjänstemän som arbetar på Iustitia Assistans är både grundare och ägare av bolaget.

Det ger dig:
– Nära kontakt med oss på ledningen. Det är alltid någon av oss du har kontakt med.

– Snabba beslutsvägar. Som ägare av bolaget styr vi själva & kan svara på svåra de flesta frågor på kort varsel.

– Vi är mycket flexibla för att kunna leverera hög kvalitet. Du bestämmer helt hur du vill att din assistans ska skötas. Du bestämmer vi styr upp!

Juridisk hjälp till alla våra kunder

JURIDISK HJÄLP TILL ALLA VÅRA KUNDER

Vi kan, med din tillåtelse, ta hand om kontakter med kommuner och försäkringskassan som rör personlig assistans/assistansersättning.

Vi finns personligen med vid de möten du önskar och för din talan mot myndigheter vid överklagan. Vi kan sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar. Vi kan delta på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål.

Rekrytering

REKRYTERING

Vi kommer överens om hur delaktig du vill vara i din rekryteringsprocess. Om du vill hjälper vi dig med hela processen eller delar av den, men du har alltid sista ordet gällande vem som ska arbeta hos dig.

Ingen Bindningstid

INGEN BINDNINGSTID

Vi har ingen bindningstid, vi tycker att ett gott samarbete är det som avgör om vi vill fortsätta arbeta tillsammans. Om du inte är nöjd med oss så ser vi till att bytet till en annan utförare går så smidigt som möjligt. Det är bara tiden som försäkringskassan behöver för en omställning av din assistansersättning som är din befintliga uppsägningstid. Det brukar handla om någon vecka.

Bra anställningsvillkor för våra personliga assistenter.

BRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Vi bryr oss om dina assistenter. Iustitia Assistans är anslutna till Fremia/kommunals kollektivavtal för personliga assistenter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och det finns goda möjligheter att utveckla kompetensen genom utbildningar som är kopplade till ditt uppdrag.
På Iustitia Assistans kan du alltid nå en verksamhetsledare även utanför kontorstid om något akut har inträffat via vår jourtelefon.

Utbildning

UTBILDNING

Iustitia Assistans håller varje år en obligatorisk basutbildning i LSS och värdegrundsarbete. Från och med 2020 finns en webutbildning i LSS. Övriga utbildningar kan vara vuxen och barn HLR samt brandutbildning, lågaffektivt bemötande, AKK, lyftteknik och handledning.
Utbildningarna skräddarsys efter uppdraget.

Schemaläggning

SCHEMALÄGGNING

Vi bistår dig givetvis med schemaläggning genom schemaprogrammet Aiai. Du har även möjlighet att lägga ditt schema själv eller med hjälp av en arbetsledare.

Full insyn i din personliga assistans

INSYN I EKONOMIN

Alla kunder har sin egen assistansekonomi. Om du vill så kan du varje månad få en ekonomisk redovisning av din assistansersättning.

Flexibel assistans

VÅR VÄRDEGRUND

Iustitia Assistans arbetar med mänskliga rättigheter, vi brinner för den enskildes rätt till ett rättvist beslut om personlig assistans, självbestämmande, delaktighet, respekt och lyhördhet inför den assistansberättigades behov.

VI HAR VERKTYGEN

DU BESTÄMMER - VI GENOMFÖR

BLI KUND IDAG!

Fyll i formuläret nedan.

Vi svarar dig oftast redan samma dag. Du kan även ringa oss på 010 – 777 14 22.