Juridisk hjälp

JURIDISK HJÄLP TILL ALLA VÅRA KUNDER

Vi kan, med din tillåtelse, ta hand om kontakter med kommuner och försäkringskassan som rör personlig assistans/assistansersättning.

JURIDISK UPPBACKNING HELA VÄGEN

Du som närstående till en person med funktionsvariation upplever ofta att du tvingas lägga hela din fritid i telefon med diverse sjukvårdsinrättningar och myndigheter.

Det är här Iustitia Assistans kan göra stor skillnad i ditt liv!

Ledningen hos Iustitia Assistans finns personligen med vid de möten du önskar. Vår jurist för din talan mot myndigheter vid överklagan. Vi kan sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga, bra underlag till både nyansökningar och omprövningar.

Vill du, kan representanter från Iustitia Assistans delta på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål.

BEDÖMNINGSINSTRUMENT

För att avgöra om en enskild person har rätt till personlig assistans är det vissa kriterier som måste vara uppfyllda.